Veranderagenda

Onze toekomstplannen

We zijn trots op wat we met elkaar en met onze partners elk jaar bereiken. Patiënten waarderen onze zorg hoog en we worden erkend op onze superspecialisaties; onze speerpunten hart- en vaatzorg en kanker. We doen en dragen heel actief bij aan wetenschappelijk onderzoek en leiden op hoog niveau de zorgprofessionals van de toekomst op. Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen sneller dan we gewend zijn. Dat vraagt om een heroverweging van onze strategie. In 2018 is ‘Het nieuwe samenspel’, onze Veranderagenda voor de Toekomst, tot stand gekomen. We blijven doen waar we goed in zijn en bouwen verder aan de toekomst. ‘Het nieuwe samenspel’ beschrijft hoe we dit doen en welke keuzes we hierin maken.


Bij de totstandkoming van de Veranderagenda voor de Toekomst zijn verschillende groepen betrokken: onze medewerkers, de medische- en verpleegkundige staf, de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Raad van Toezicht en zorgverzekeraars. Veilige en waardegedreven zorg vormt hét uitgangspunt in onze Veranderagenda: dat beloven wij onze patiënten. Dit houdt in dat alle inspanningen van ons als (zorg)professionals gericht zijn op het leveren van de beste uitkomsten van zorg voor elke patiënt. Deze uitkomsten zijn het resultaat van het hele zorgproces van de patiënt, dus niet alleen in het ziekenhuis. We kijken altijd naar de wens van de patiënt: wat kan hij nog en wat wil hij nog? De kwaliteit van het leven van de patiënt staat centraal. Met ziekenhuisgroep Santeon lopen we voorop in de vertaling van deze waardegedreven zorg (Value Based Health Care) naar het hele Nederlandse zorglandschap.

Vijf pijlers naar de toekomst

Deze veilige en waardegedreven zorg willen we waarmaken in vijf pijlers. Een paar voorbeelden van vernieuwingen binnen de pijlers, die we in de toekomst in onze zorg gaan terugzien:


1. Patiënt van nu en straks

De manier waarop de patiënt contact met ons heeft, verandert. Dat kan nog steeds op de polikliniek, maar ook via het patiëntenportaal MijnCatharina. Het doel is dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment krijgt. De patiënt kiest zelf wat bij hem past.

2. Mens en leiderschap

Patiënten gaan beter voelen dat onze medewerkers in een prettige en professionele omgeving werken en dat is bevorderlijk voor hun genezing. Het Catharina Ziekenhuis wil namelijk als opleidingsziekenhuis haar professionals en leiders beter toerusten en ondersteunen om de noodzakelijke veranderingen te kunnen realiseren.

3. Innovatie

We zetten in op innovatie, e-health en het toepassen van nieuwe uitdagende (medische) technologie. Daarin trekken we zoveel mogelijk op met partijen die de zorg (gaan) vernieuwen. Een voorbeeld is inzet van thuismonitoring.

4. Netwerken van zorg

We willen de samenwerking met onze partners verder versterken. Een voorbeeld is het regionale netwerk met de omliggende ziekenhuizen (de St. Anna Zorggroep, het Máxima Medisch Centrum, Sint Jans Gasthuis en het Elkerliek Ziekenhuis) en nationale netwerk van de ziekenhuisgroep Santeon. Onze verwachting en inzet is dat de positie van Santeon in het landelijke veld groter wordt. Ook de samenwerking met belangrijke zorgpartners als huisartsen, de verpleeg-, verzorging-, revalidatie- palliatieve- en thuiszorg gaan we samen met hen beter inrichten.

5. Capaciteitsmanagement

We willen de patiënt zo vloeiend mogelijk door het zorgproces laten gaan, een fijne werkplek voor onze mensen creëren en tegelijkertijd kosten besparen. Binnen deze pijler kijken we heel kritisch naar onze processen en gaan we sturen op een optimale benutting van onze capaciteit, mensen en middelen.


In 2018 hebben we met elkaar de ruimte genomen om onze uitdagingen en plannen te definiëren. 2019 staat volledig in het teken van de uitwerking van onze Veranderagenda voor de Toekomst.