SLIM FIT

Financieel gezond de toekomst in

Om patiënten in de toekomst hoogwaardige en kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden, is het belangrijk om mee te gaan in de veranderende marktomstandigheden. Daarom is het Catharina Ziekenhuis eind 2015 gestart met het programma SLIM FIT:

een meerjarenprogramma om het ziekenhuis op middellange en lange termijn financieel gezond te houden. SLIM FIT richt zich op het structureel verbeteren van de kostenbasis en het inbedden van een cultuurverandering die staat voor efficiënt werken en kritisch kijken naar kosten.

Doelstelling 2018

De doelstelling was om in drie jaar tijd (2016, 2017 en 2018) de kostenbasis structureel met minimaal €24 miljoen te verlagen. En dat is gelukt! In oktober 2018 werd de €24 miljoen aangetikt door 288 verschillende besparingsplannen die waren ingeboekt. De conclusie is dat het programma is geslaagd en het Catharina Ziekenhuis is voorbereid op de nieuwe realiteit van het Nederlandse zorglandschap.

Een succesvol resultaat

Het was niet altijd makkelijk, maar toch wist de organisatie een forse doelstelling van 8% efficiënter werken te realiseren. Succesfactoren waren onder andere het urgentiebesef bij de hele organisatie, voldoende tijd om plannen te maken en de multidisciplinaire aanpak: medisch specialisten, het management en de werkvloer werkten mee. Het was een niet-traditionele aanpak: er werden gedifferentieerde besparingsdoelstellingen vastgesteld van 6, 8 en 10%, in plaats van een ‘kaasschaafmethode’ waarbij een hele organisatie dezelfde taakstelling krijgt. Naast specifieke besparingsdoelstellingen, werd ook een aantal ziekenhuisbrede initiatieven opgetuigd, zoals inkoop, huisvesting en diagnostiek. Bij sommige afdelingen werd een groot beroep gedaan op de eigen creativiteit. Dit vergde nu en dan veel van de organisatie. Gelukkig waren er ook veel, vaak kleine, maar zinvolle verbetervoorstellen. Medewerkers stelden bijvoorbeeld het verminderen van afvalkosten voor, het stoppen met bepaalde producten of handelingen, of het terugdringen van plastic verbruik. Dit gaf veel energie.

De toekomst

De komende jaren wordt blijvend gezocht naar mogelijkheden om efficiënter te werken. De besparingsplannen die niet haalbaar bleken binnen de looptijd van SLIM FIT, worden doorgeschoven naar 2019. Ook is er ruimte voor nieuwe ideeën. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek over kosten en kijken of het efficiënter kan, want over geld praten is in ons ziekenhuis inmiddels normaal geworden. Op deze manier zorgen we ervoor dat het Catharina Ziekenhuis financieel gezond is én blijft.