Santeon, samen voor vernieuwing

Santeon is een uniek landelijk samenwerkingsverband waarin zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken. Met Value-Based Health Care als leidend principe worden de beste resultaten overgenomen en als standaard geïmplementeerd om de waarde van zorg voor onze patiënten te vergroten.

Voor en met patiënten

Bij alles wat Santeon doet staat het belang van de patiënt centraal. Hij wordt ‘beter beter’; niet alleen de medische kwaliteit, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Dit komt omdat de zeven Santeon ziekenhuizen patiënten direct betrekken bij het verbeteren van de zorg. Zo worden zij steeds meer en beter geïnformeerd zodat ze mee kunnen beslissen, met de arts, over behandelopties in hun eigen behandeltraject.

“2018 is het jaar waarin we de volgende fase zijn ingegaan van samen verbeteren, waardoor onze patiënten kunnen profiteren van nog betere zorg nu en in de toekomst.”

Douwe Biesma, voorzitter Santeon

Wat is Value-Based Health Care?

De Value-Based Health Care methode (VBHC-methode) is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Binnen Santeon hebben we een VBHC-model ontwikkeld waarin artsen en behandelteams van de zeven ziekenhuizen structureel samen leren, verbeteren en verbeterpunten implementeren in de eigen ziekenhuizen.

Jaaroverzicht van VBHC behandelingen in 2018

Resultaten 2018

Jong Santeon congres

In januari vond het eerste Jong Santeon congres plaats in het Martini Ziekenhuis gehouden. Jong Santeon is het platform voor medewerkers t/m 35 jaar die werkzaam zijn bij één van de Santeon ziekenhuizen. Het geeft jonge professionals een podium om mee te denken over organisatie-brede onderwerpen zoals innovatie en andere actuele zaken.

Uitbreiding Value-Based Health Care aandoeningen

In 2018 groeide het aantal aandoeningen met een VBHC- verbetercyclus in de Santeon ziekenhuizen van 8 naar 11. Inmiddels analyseren, vergelijken en verbeteren we de zorg rondom borst-, prostaat-, long- en darmkanker, heupartrose, CVA (beroerte), chronische nierschade, geboortezorg, reuma, coronairlijden en IBD (Inflammatory Bowel Disease).

Uitkomsten delen

De Santeon ziekenhuizen hechten grote waarde aan het transparant maken van zorguitkomsten. Na het delen van de eerste VBHC-resultaten rondom borstkankerzorg in 2017, volgden in 2018 de uitkomsten van de verbetercyclus rondom heupartrose als CVA. Elk Santeon ziekenhuis deelt de aanpak en resultaten transparant. Zowel medewerkers als patiënten krijgen op deze manier inzicht in wat we verbeterd hebben en waarom.

Samen beslissen

Santeon is eind 2018 gestart met het Experiment Uitkomstindicatoren, gefinancierd door ZonMw en in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel is om patiënten te informeren over uitkomsten van zorg zodat zij samen met de arts beter kunnen beslissen over welke zorg en welk ziekenhuis het beste bij hen past. Met dit driejarig project draagt Santeon bij aan het VWS-programma ‘Uitkomstgerichte zorg’.

Verpleegkundig congres

In november 2018 vond het verpleegkundig congres plaats waar 400 verpleegkundigen uit de zeven Santeon ziekenhuis bij elkaar kwamen. Op het congres stonden verpleegkundig leiderschap en ‘samen de zorg verbeteren’ centraal. Ook werd voor de vijfde keer de Santeon Verpleegkunde Prijs uitgereikt, bedoeld om verpleegkundig onderzoek te stimuleren. Winnaar was Hanny Overbeek uit het St. Antonius Ziekenhuis voor haar onderzoek naar bijwerkingen bij chemotherapie.

Meerjarencontract borstkankerzorg

Santeon ziekenhuizen werken continu aan het aantoonbaar verbeteren van borstkankerzorg voor patiënten. Reden voor zorgverzekeraars A.s.r. en VRZ Zorgverzekeraars (ENO, ONVZ en Zorg en Zekerheid) om een nieuw meerjarencontract met de zeven ziekenhuizen af te sluiten. Eerder gebeurde dat ook al met CZ en Menzis. In het Santeon-contract is opnieuw de geboden kwaliteit van zorg leidend. Een nieuw bekostigingsmodel – in de vorm van bundelprijzen – is hierop afgestemd.

Onderzoek in Santeon verband

De Santeon ziekenhuizen werken samen in de opzet van gezamenlijke databases (zoals de Farmadatabase) en het gebruik daarvan voor benchmarking en onderzoek. In 2018 verschenen publicaties met opmerkelijke resultaten rondom Santeon-breed long- en prostaatkankeronderzoek.

Zo blijkt de overleving van longkankerpatiënten na chemotherapie bijna een kwart korter te zijn in de dagelijkse praktijk dan bij de introductie van de behandeling werd verwacht. Het Santeon onderzoek naar de effectiviteit van geneesmiddelen voor patiënten met uitgezaaide longkanker startte in 2016 en vindt plaats met financiering van KWF. Belangrijke resultaten hiervan zijn gepubliceerd in European Respiratory Journal.

In het onderzoek naar prostaatkanker binnen de Santeon ziekenhuizen is o.a. gekeken naar het risicoprofiel van ‘active surveillance’ patiënten (patiënten die niet direct behandeld hoeven te worden) en naar de uitkomsten bij deze groep. De resultaten hiervan verschenen in European Urology Oncology.

Binnen de Santeon ziekenhuizen werken ruim 600 professionals in Santeon verbeterteams aan betere uitkomsten voor onze patiënten.

“Het jaar 2018 kende voor het Santeon samenwerkingsverband veel hoogtepunten. Inmiddels werken zo’n 60 multidisciplinaire verbeterteams aan een verbetercyclus om continu de patiëntrelevante uitkomsten te verbeteren, en wordt gewerkt aan efficiënte inzet van middelen. Eind 2018 hebben we een groot project gestart om de slag te maken om de data ook in te zetten voor beslissingsondersteuning in de spreekkamer. Dat is veelbelovend en belangrijk om ons doel na te streven patiënten steeds beter te betrekken bij hun behandelkeuzes. Verder is er prachtig wetenschappelijk onderzoek verricht binnen Santeon, en hebben we bijgeleerd en kennis gedeeld op vele gebieden tussen de huizen maar ook met onze samenwerkingspartners (patiëntenverenigingen, verzekeraars, het ministerie). In 2019 gaan we op al deze gebieden hard door.”

Pieter de Bey, directeur Santeon

De 5 ambities van Santeon

We werken samen met