Profiel Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast basiszorg bieden we topklinische zorg op het gebied van hart- en vaatzorg en kanker. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar ons ziekenhuis. We bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en ziekenhuizen in de regio. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. In wetenschappelijk onderzoek werken we samen met onder andere de TU/e (Technische Universiteit Eindhoven). Baanbrekende wetenschappelijke output die internationaal hoog scoort, is het resultaat.

Onze missie is om met onze zorg elke dag de kwaliteit van leven merkbaar te verbeteren.

Om dit te bereiken vormden in 2018 drie thema’s de leidraad: Veranderagenda voor de Toekomst, SLIM FIT en EPD.

Veranderagenda
voor de Toekomst

In 2018 is onze Veranderagenda voor de Toekomst opgesteld: ‘Het nieuwe samenspel’. De Veranderagenda geeft de strategische onderwerpen weer waar het Catharina Ziekenhuis zich de komende jaren op richt. Zo kunnen we nu én in de toekomst inspelen op actuele vraagstukken. We blijven doen waar we goed in zijn en bouwen verder aan de toekomst. ‘Het nieuwe samenspel’ beschrijft hoe we dit doen en welke keuzes we hierin maken.

SLIM FIT

Om het Catharina Ziekenhuis op middellange en lange termijn financieel gezond te houden, zijn wij in 2015 gestart met het programma SLIM FIT. Dit programma richt zich op het structureel verbeteren van de kostenbasis en het realiseren van een cultuurverandering door efficiënt te werken en kritisch te kijken naar kosten. Het doel: binnen drie jaar de kosten structureel met minimaal €24 miljoen verlagen, en dat is gelukt! Ondanks dat SLIM FIT stopt, blijven we ook in de toekomst continu kritisch kijken naar mogelijkheden om efficiënter te werken en geen onnodige kosten te maken.

EPD

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) HiX van leverancier ChipSoft is in 2018 ingevoerd. Dit jaar stond in het teken van voorbereiding en implementatie van deze grote operatie. Vrijdag 30 november 2018 werd het nieuwe EPD in gebruik genomen. Ook lanceerden we op deze dag het patiëntenportaal MijnCatharina. Hiermee kunnen patiënten uitslagen inzien, zelf een afspraak plannen, een vraag stellen via een e-consult en een herhaalrecept aanvragen.