Onderwijs & Onderzoek

Promoties en wetenschappelijke artikelen

Op hoog niveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en professionalisering van alle medewerkers en het doen van onderzoek is daarvoor cruciaal. Onderwijs & Onderzoek houdt zich dagelijks met deze onderwerpen bezig.

Innovatief leren

In 2017 is een nieuwe visie opgesteld voor leren en ontwikkelen. Hierbij staat centraal dat medewerkers leren door te werken, waarbij tijdens het leren, alle informatie en kennis op de werkplek aanwezig is om het werken zo goed mogelijk te ondersteunen. In 2018 zijn de eerste opleidingstrajecten op deze manier ingezet, zoals het leren werken met het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier HiX. Alle zorgverleners moesten bij de livegang van HiX weten hoe te werken met het nieuwe systeem. We kunnen melden dat dit is gelukt. Medewerkers zijn op een innovatieve manier opgeleid, namelijk op de werkplek door trainers op de afdeling (één op de tien medewerkers is getraind tot opleider) én door de elektronische collega Cato. Cato is op te roepen op de computer en kan medewerkers tijdens het werk begeleiden bij elke processtap van de kritieke taken. Cato leidt je als het ware over het scherm: waar moet je klikken in HiX en waarom? Begin augustus is gestart met het vullen van Cato, er werden in totaal 750 kritieke taken geprogrammeerd. Via statistieken wordt bijgehouden welke taken zorgverleners in Cato oproepen. Op basis daarvan kunnen we kijken of er eventueel aanvullende scholing of andere acties nodig zijn.

Verpleegkundigen en Verzorgenden 2020

In 2020 is sprake van twee typen verpleegkundigen: de MBO-opgeleide verpleegkundige en de regie-verpleegkundige (HBO opgeleid). Om te voldoen aan deze nieuwe beroepsprofielen ontwikkelt het Catharina Ziekenhuis een breed professionaliseringspalet voor alle verpleegkundigen. In 2018 zijn we met de eerste onderdelen gestart: verpleegkundige methodiek en Evidence Based Practice. Bij de verpleegkundige methodiek werden alle verpleegkundigen getraind volgens een nieuwe methode om patiënten te scannen. Dit was ook nodig om eenduidig in het nieuwe patiëntendossier te werken. De training verpleegkundige methodiek is in 2018 afgerond, in 2019 gaan alle verpleegkundigen verder met de training klinisch redeneren. Bij Evidence Based Practice gaat het om het verbeteren van de verpleegkundige zorg aan het bed door gebruik te maken van onderzoeksgegevens (evidence). Verpleegkundigen stellen bij veel van wat ze doen de vraag: ‘Waarom doen we het eigenlijk zo?’ Of dat nu gaat om een verpleegkundige handeling, een protocol, een beleid of een beslissing die ze ooit als afdeling namen. Door zo kritisch naar de eigen werkwijze te kijken en deze te verbeteren op basis van onderzoeksgegevens, verbeteren we continu de patiëntenzorg. Tenslotte startten in 2018 een scholingsgtraject voor MBO-verpleegkundigen die graag door willen groeien naar de rol van regie-verpleegkundige (HBO). Hierbij wordt gebruik gemaakt van hun werkervaring en eerder verworven competenties. In 2018 zijn vier verpleegkundigen binnen 1,5 jaar HBO-verpleegkundige geworden en drie verpleegkundigen hebben de opleiding in 2,5 jaar met succes afgerond. De volgende groep verpleegkundigen staat klaar om in 2019 te starten met deze scholing.

Studenten nog beter
opleiden

Er is een groot tekort aan verpleegkundigen, maar het aantal studenten Verpleegkunde groeit gelukkig weer gestaag. Om meer studenten een stageplaats te bieden en om ze nog beter toe te rusten voor de praktijk, startte in 2018 een leerunit bij verpleegafdeling Chirurgie. Studenten ‘runnen' zelfstandig een unit van acht bedden met op de achtergrond een coach. Studenten mogen gedurende hun leertraject steeds meer taken zelfstandig uitvoeren: basis en complexe handelingen. Dit verkleint de overgang van studeren naar werken. In 2019 starten nog twee van deze leerunits in ons ziekenhuis.

Certificering

Begin 2018 vond de visitatie van de landelijke Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) plaats. Deze visitatie is gericht op de interne controle op de kwaliteit van onze 27 medisch specialistische vervolgopleidingen. Het Catharina Ziekenhuis hoort bij de eerste vier ziekenhuizen die de instellingsvisitatie kreeg toegekend. Deze visitatie vindt eens per vijf jaar plaats en omdat dit nu is behaald, wordt er de komende jaren alleen gekeken naar certificering voor specifieke opleidingen.

Onderzoek

Naast opleiden, worden er ook veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Zo waren er in het Catharina Ziekenhuis veel publicaties in 2018: 9 promoties met 15 (co)promotoren. Tevens monitort het Catharina Ziekenhuis sinds 2018 alle eigen geïnitieerde WMO-plichtige onderzoeken in het ziekenhuis. Onderzoekers worden door onze eigen monitor begeleid tijdens het opstarten van het onderzoek, de uitvoering en afronding. Hierdoor weten we zeker dat de onderzoeken worden uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

Nieuwe samenwerking in wetenschap

De TU Eindhoven, Philips, Máxima Medisch Centrum, Expertisecentrum Kempenhaeghe en het Catharina Ziekenhuis hebben de handen ineengeslagen om de ontwikkeling en toepassing van medische innovaties te versnellen op het gebied van cardiovasculaire zorg, perinatale zorg en slaapzorg. Dit doen zij onder de naam Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC). Voorheen was dit programma bekend onder de naam IMPULS 2. Voor het Catharina Ziekenhuis staan hart- en vaataandoeningen centraal. Momenteel zijn er vanuit e/MTIC ongeveer 30 promovendi verbonden aan het Catharina Ziekenhuis. Zij worden begeleid door professionals vanuit het Catharina Ziekenhuis, TU/e en Philips.