Medewerkers

Werken in 't Cathrien

Al een langere tijd hebben ziekenhuizen, waaronder het Catharina Ziekenhuis, te maken met de landelijke krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn weinig verpleegkundigen en het is op sommige afdelingen daardoor lastig om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen. Sinds 2018 kijken we met een gedreven groep medewerkers en medisch specialisten van verschillende afdelingen onder de noemer ‘Werken in ’t Cathrien’ structureel en heel kritisch naar het verbeteren van onze werkomstandigheden in de zorg, zodat we niet alleen nieuwe medewerkers aantrekken, maar dat medewerkers ook graag blijven werken in het Catharina Ziekenhuis. In 2018 zijn verschillende acties uitgevoerd. Enkele voorbeelden:

Aantrekken

· Wij deden mee aan de Dag van de Zorgprofessional door middel van een open dag. Geïnteresseerden kregen een kijkje achter de schermen in het ziekenhuis en konden vragen stellen aan onze zorgprofessionals.


· Wij ontwikkelden een wervingscampagne: Catharina match. De campagne daagt uit om een test te doen op catharinamatch.nl, waar deelnemers ontdekken of ze bij het Catharina Ziekenhuis passen en zo ja, welke functie. Ze kunnen ook direct solliciteren.


· Wij hebben ons zoekgebied uitgebreid naar verpleegkundigen uit Nederland en België.


Behouden

· Verpleegkundigen kregen in 2018 de mogelijkheid om een traineeship te volgen tot SEH- of IC-verpleegkundige en ze mochten meekijken op andere afdelingen.


· De werkwijze van het Flexbureau is gewijzigd: meer ervaren verpleegkundigen krijgen de mogelijkheid om in een cluster van afdelingen te werken en recent afgestudeerden bieden we een apart instroomtraject. Gevolg: ervaren verpleegkundigen krijgen meer ruimte voor verdieping en voor recent afgestudeerden is er een gedegen inwerk- en opleidingstraject. Ook is het Flexbureau met succes gestart met de inzet van polikliniekassistenten.


· ‘Sterk in je Werk’: met dit programma kijken we naar de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Het doel is dat medewerkers tijdens de gehele loopbaan vitaal, bekwaam en gemotiveerd zijn, zodat zij plezier hebben én houden in het werk. In 2018 stelden de afdelingen Nierziekten en Oncologie een eigen plan op om sterk in het werk te blijven.


· Afdelingen met grote personeelstekorten voeren exitgesprekken met medewerkers die hun dienstverband beëindigen. Hierdoor kan de betreffende afdeling zelf gericht verbeteren.

Werken aan de
toekomst

Een van de risico’s nu en in de toekomst is de hoge werkdruk. In 2018 is gestart met een aanpak om de hoge druk tegen te gaan. Er is een werkdrukmonitor ontwikkeld waarmee in beeld is gebracht welke afdelingen een hoge werkdruk ervaren en hier vonden dialoogsessies plaats om vast te stellen waar de knelpunten zitten. Zo kunnen we gericht verbeteren. Daarnaast wordt vanaf 2020 landelijk onderscheid gemaakt in de rollen van MBO- en HBO-verpleegkundigen. In 2018 heeft de afdeling HRM samen met Onderwijs & Onderzoek gekeken naar de verdeling die het ziekenhuis nodig heeft en hoe we deze verdeling kunnen realiseren. De eerste groep verpleegkundigen is inmiddels omgeschoold en de volgende groep staat klaar om in 2019 te starten. Ook is het belangrijk om op de korte én lange termijn voldoende bekwaam personeel te hebben. De gewenste verdeling en aantal medewerkers wordt in beeld gebracht onder de noemer van strategische personeelsplanning. De eerste afdelingen hebben een planning gerealiseerd.

Goed werkgeverschap

In 2018 zijn wij voor het 10de jaar op rij gecertificeerd als Top Employer. Om de titel Top Employer te mogen dragen moeten ziekenhuizen voldoen aan veel verschillende criteria, zoals talentstrategie, leren & ontwikkelen, leiderschapsontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur. Wij scoren hoog op de uitgebreide leer- en doorgroeimogelijkheden voor medewerkers. Hoe medewerkers het ziekenhuis als werkgever ervaren, hebben we in 2018 getoetst door middel van een medewerkers tevredenheidsonderzoek. Wij bereikten een enorm hoog responspercentage: 75%. Met zowel ziekenhuis brede als afdelingsspecifieke resultaten zijn de afdelingen in 2018 aan de slag gegaan.

Rechten in het nieuwe EPD

De afdeling HRM heeft in 2018 de autorisaties in het nieuwe Elektronische Patiëntendossier HiX vastgelegd. Er is aan de hand van de functies gekeken welke rechten een medewerker nodig heeft om het werk goed te kunnen doen en deze rechten zijn toegekend. Op deze manier is ook de privacy van patiënten geborgd. HRM kan tevens met een tool de rechten aanpassen. Wisselt een medewerker van afdeling? Dan kunnen de rechten met deze tool gemakkelijk worden omgezet.

Griepprik groot succes

Begin 2018 was er een zware griepepidemie. Veel bedden werden ingenomen door patiënten met griep en/of longproblemen en tegelijkertijd kampten veel medewerkers met griepverschijnselen. Eind 2018 zagen we daardoor een grote stijging in het aantal medewerkers dat een griepprik haalde. In totaal haalden 973 medewerkers een griepvaccinatie. De hoogste opkomst ooit! De vaccinatiegraad steeg van 17% in 2017 naar 27% in 2018.