Kwaliteit & Veiligheid

NIAZ-accreditatie

In 2017 behaalde het Catharina Ziekenhuis voor de vijfde keer op rij het NIAZ-certificaat: het belangrijkste ziekenhuisbrede kwaliteitskeurmerk. Wij behaalden de audit met mooie resultaten en voldoen voor 97% aan de NIAZ normen.

In 2018 werkte het ziekenhuis aan de verbeterpunten en de stand van zaken hiervan werd via een voortgangsrapportage aan NIAZ opgeleverd. Daarnaast is eind 2018 gestart met de voorbereiding op de volgende NIAZ-Qmentum accreditatie, die in 2021 plaatsvindt.

Value Based Health Care

Wij werken aan het steeds verder verbeteren van de kwaliteit van zorg met behulp van de methodiek Value Based Health Care (VBHC). Het doel is om uitkomsten van zorg en andere kwaliteitsinformatie van een bepaalde aandoening te gebruiken om een verbetercyclus op te zetten. Het VBHC programma is in 2018 geïmplementeerd voor tien aandoeningen: borstkanker, prostaatkanker, longkanker, colorectaal carcinoom, heupartrose, CVA, nierschade, geboortezorg, inflammatoire darmziekten en coronair lijden. De ambitie is om uiteindelijk voor twintig aandoeningen een scorekaart te ontwikkelen. Daarnaast zijn voor de aandoeningen heupartrose en CVA twee externe publicaties verschenen waarmee het Catharina Ziekenhuis, samen met de Santeon ziekenhuizen, laat zien welke resultaten en verbeteringen zijn doorgevoerd.


Voorbereiding
In 2018 stond onder andere de implementatie van het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier HiX centraal. De afdeling ondersteunde in 2018 de procesteams en zorgde samen met de zorgprofessionals dat de kwaliteitsindicatoren, net zoals in het oude dossier, goed werden ingeregeld in HiX. Daarnaast werd de Veranderagenda voor de Toekomst voorbereid, het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Het Catharina Ziekenhuis wil de patiënt nu en in de toekomst veilige, waardegedreven zorg bieden. De afdeling Kwaliteit & Veiligheid werkt hieraan door onder andere de versnelde doorontwikkeling van Value Based Health Care en de implementatie van de NEN-norm op het gebied van veiligheid.

Feedback patiënten

Het Catharina Ziekenhuis hecht veel waarde aan de feedback van patiënten. We meten op verschillende manieren of patiënten tevreden zijn, zoals met de jaarlijkse Consumer Quality Index (CQI). Het Catharina Ziekenhuis kreeg in het algemeen het rapportcijfer 8,4. Wij scoren hoog op onder andere het gevoel van veiligheid, communicatie met artsen en de mogelijkheid voor eigen inbreng. Verbeterpunten zijn onder andere de bereikbaarheid van het ziekenhuis en informatie bij ontslag. Het Catharina Ziekenhuis krijgt een 8,6 in de categorie polikliniek – functieafdeling. Hiermee zijn wij landelijk het best scorende ziekenhuis op dit onderdeel van alle deelnemende CQI.

Calamiteiten en verbeterpunten

Er werden dit jaar 26 (mogelijke) calamiteiten gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Alle meldingen werden direct vanuit de interne bron gemeld en waar nodig werden verbetermaatregelen ingezet om herhaling te voorkomen. Daarnaast is de participatie van de familie/patiënt bij onderzoeken verder verbeterd, indien gewenst vindt er een familiegesprek plaats.