EPD

Elektronisch Patiënten Dossier

Een organisatiebreed project was de overstap naar het nieuwe Elektronische Patiënten Dossier (EPD): HiX 6.1. In dit integrale dossier registreren de zorgverleners medische gegevens van patiënten, zoals diagnoses, onderzoeksresultaten en behandelplannen.

Voorbereiding

Ruim twee jaar is er door meer dan 900 medewerkers hard gewerkt om het nieuwe systeem HiX 6.1 in te richten. Naast de inrichting van het systeem bracht de implementatie vooral een organisatieverandering met zich mee: het Catharina Ziekenhuis ging namelijk van 26 losse maatwerk EPD’s naar één gezamenlijk dossier. Onder andere de medische, verpleegkundige en medicatieprocessen moesten opnieuw worden ingericht en we zijn overgestapt op een integrale werkwijze, standaardisatie, integraal plannen en de mogelijkheid om gegevens te delen. Dit jaar werden ruim 3800 medewerkers getraind om te werken met het nieuwe systeem. Met HiX beschikt iedereen die bij de behandeling of begeleiding van patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en complete informatie. Ongeacht locatie of afdeling. Nadat de gezamenlijke werkwijze was afgesproken en vastgelegd in zogenaamde kaderdocumenten, zijn op afdelingsniveau de bijbehorende werkafspraken gerealiseerd. Dit betekent meer efficiëntie in het werk en betere zorg voor de patiënt.

HiX is live

Vrijdag 30 november ging HiX live. Om stipt half twaalf gaven vijf collega’s door een gezamenlijke druk op de knop het officiële startsein. Honderden medewerkers waren getuige van dit bijzondere en feestelijke livegang-moment. De livegang straalde passie uit. De medewerkers waren (en zijn nog steeds) trots op de prestatie die we hebben neergezet: iedereen was gemotiveerd en wilde dit samen doen. De voorbereiding en organisatiebrede testdagen verliepen goed, waardoor iedereen op vrijdag 30 november klaar was voor de livegang. Het doel was gehaald.

Nazorg

Na de livegang was het project nog niet klaar. Tijdens verschillende nazorgdagen werd samen met gebruikers en leverancier Chipsoft de inrichting van HiX verder verbeterd en werden knelpunten opgelost. De spreekwoordelijke puntjes zijn op de i gezet. De laatste nazorgdag was in maart 2019. Het EPD blijft echter een continue doorontwikkeling. Door te participeren in de verschillende landelijke gebruikersgroepen hebben we vanuit het Catharina Ziekenhuis invloed op nieuwe functionaliteiten in de standaard content in HiX.

Patiëntenportaal

Op 30 november ging ook het patiëntportaal MijnCatharina live. Via www.catharinaziekenhuis.nl/mijncatharina kunnen patiënten met een verwijzing onder andere zelf een afspraak plannen, een vraag stellen aan hun zorgverlener, herhaalrecepten aanvragen en uitslagen bekijken. De eerste reacties zijn positief en in de eerste maand hebben onze patiënten ruim 4.000 keer ingelogd in MijnCatharina.


Vier specialismen (Neurologie, Gynaecologie, Cardiologie en Longgeneeskunde) startten 1 april 2019 met een pilot gericht op het werken met patiëntenportaal MijnCatharina. Medisch specialisten gaan samen met polikliniekassistenten gericht aan de slag met drie functionaliteiten die beschikbaar zijn voor patiënten: zelf een afspraak plannen, een vraag stellen via een e-consult en een herhaalrecept aanvragen. Na de zomer start de uitrol van de functionaliteiten voor alle specialismen. Na 30 november 2019, wanneer HiX een jaar is, start er een campagne gericht op patiënten.