‘Mensen bij
elkaar brengen is
de win-winsituatie’

Een leidinggevende die je intimideert of een collega die vervelende opmerkingen maakt. Het is ongewenst gedrag, waardoor je met minder plezier naar je werk gaat. Hierover praten helpt. Dat kan in ons ziekenhuis met vertrouwenspersonen Cees Swinkels en AnneMarie Kuijs.

“Onze taak is het om mensen die ongewenst gedrag hebben ervaren op te vangen en bij te staan”, vertelt Cees Swinkels, die het werk van vertrouwenspersoon combineert met de functie van Informatiemanager bij de afdeling MICT. Zijn collega vertrouwenspersoon AnneMarie Kuijs was voorheen ook in dienst van ons ziekenhuis maar is nu zelfstandig organisatiecoach.


Dat we nu een ‘interne’ en een ‘externe’ als vertrouwenspersoon hebben is puur toeval, maar komt eigenlijk wel goed uit. AnneMarie: “Medewerkers maken soms een bewuste keuze, bijvoorbeeld omdat ze graag met iemand buiten de organisatie willen spreken of juist niet.”

Verhaal ontrafelen

Stel, je merkt dat jouw leidinggevende andere collega’s voortrekt en je krijgt hier een naar gevoel van. Wat gebeurt er als je hierover contact opneemt met een vertrouwenspersoon? “Na een melding wordt er een afspraak gemaakt, luister ik en zoek samen met de melder naar mogelijkheden om in gesprek te komen met de leidinggevende. De-escaleren is daarbij mijn insteek”, legt AnneMarie uit.


Cees: “Meestal voeren we eerst enkele gesprekken. Voor de medewerker is er over kunnen praten al een enorme opluchting. Je merkt echt dat er dan een last van hun schouders valt. Soms begint een telefoongesprek met een collega met ‘Ik wil een klacht indienen’. Een tijdje later zijn we op een open en nuchtere manier met elkaar in gesprek en blijken er ook andere mogelijkheden te zijn om ongewenst gedrag te stoppen. Je ontrafelt als het ware het verhaal.”


Na enkele gesprekken worden de verschillende opties besproken. AnneMarie: “De volgende stap is: hoe nu verder? Daarna kunnen medewerkers besluiten of ze ook echt een formele klacht in willen dienen. Maar dat is nooit een win-win situatie. Ons doel is altijd: mensen bij elkaar brengen. Dat vind ik het mooie aan mijn werk: dat je achter de coulissen verbindingen maakt.”

Waarheid

Sommige collega’s hebben volgens Cees en AnneMarie andere verwachtingen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld dat je die alleen mag bellen met een heel ernstig probleem. Cees: “Ook een misverstand is dat we altijd worden betrokken bij arbeidsconflicten. Collega’s denken dan bijvoorbeeld dat ze sterker staan.” AnneMarie: “Ook doen we niet aan waarheidsvinding. Wij zijn neutraal en alles wat je aan ons vertelt is vertrouwelijk, tenzij er strafbare feiten in het spel zijn.”

Goed luisteren

Een klacht of melding heeft volgens de vertrouwenspersonen in de meeste gevallen maar één oorzaak: slechte communicatie. “We stellen soms zo weinig vragen aan elkaar. We hebben ons oordeel vaak al klaar voordat we goed hebben geluisterd”, zegt AnneMarie. “En we maken allemaal wel eens fouten, wij ook. De druk om te presteren kan door het ambitieuze karakter van het ziekenhuis soms hoog zijn. We zijn zoveel bezig met de zorg voor onze patiënten, dat we af en toe ook vergeten voor elkaar te zorgen.”

Ervaar jij ongewenst gedrag in ons ziekenhuis? Blijf niet te lang met een probleem rondlopen en neem contact op met vertrouwenspersonen Cees of AnneMarie. De contactgegevens vind je op intranet > medewerkers > Commissies & Raden.