De senioren van Orthopedie duiken in de Veranderagenda

Een aantal hebben er al een lange werkdag op zitten, een paar zijn net aan hun dienst begonnen. De senior verpleegkundigen van de verpleegafdeling Orthopedie zitten rond de tafel met pen, papier en versnaperingen. Op tafel de praatplaat. Vandaag maken ze een start met de Veranderagenda voor de Toekomst.

De twee Kims’, Linda, Steffie, Sarah en Mariëlle hebben de Veranderagenda gelezen en hun eerste gedachten, ideeën en vragen voorbereid. Op de startvragen van afdelingsmanager Ynette van Orsouw: “Wat roept het op? En wat betekent de Veranderagenda voor onze afdeling?”, hebben ze hun antwoorden klaar. De onderwerpen in de Veranderagenda zijn ook heel herkenbaar: de patiënt die mondiger wordt, de noodzaak van e-health en de toenemende complexiteit van de zorg bijvoorbeeld.

Samen bereik je meer

Steffie: “Het gevoel dat ik overhoud aan de Veranderagenda is dat we meer samen, als ziekenhuis, voor onze uitdagingen staan, in plaats van als afdeling. ‘Alleen ga je hard, maar samen kom je verder’. Dat geeft me energie!” Linda bevestigt dat: “Ja, de Veranderagenda lijkt inderdaad een opening te geven om elkaars kwaliteiten meer en beter te gaan benutten. Dat kan ons werk leuker en interessanter maken. Ze betrekt de ziekenhuisuitdagingen ook meteen op de groep: "Hoe zorgen wij er als verpleegkundigen voor dat we op de complexiteit van de zorg in kunnen blijven spelen?"

‘Alleen ga je hard,

maar samen kom je verder’

Met de praatplaat op tafel

Ynette bespreekt de praatplaat. Alle ins en outs van de Veranderagenda komen aan bod. Van het samen beslissen van zorgverlener en patiënt, tot het toepassen van nieuwe technologieën en het denken in ‘waardegedreven zorg’. En van het intern meer naar elkaar om kijken, tot de toenemende interactie met partners in de Brainport regio.

Onze ambities gaan we in 2019

uitwerken in vijf pijlers:

  • Patiënt van nu en straks
  • Mens en leiderschap
  • Capaciteitsmanagement
  • Netwerken van zorg
  • Innovatie

De groep senioren van Orthopedie zijn allemaal kartrekkers van een of meerdere werkgroepen op hun afdeling. Tijdens de sessie clusteren ze alle thema’s en onderwerpen uit die werkgroepen onder de pijlers. Grote flipvellen op muren en deuren, volgeplakt met post it’s, zijn het resultaat. De dames lichtten elkaar toe waarom ze bepaalde thematieken onder een pijler hadden geplakt. Zo ontstaat een mooie discussie over de uitdagingen in de Veranderagenda, en vooral: hoe zij die uitdagingen onderbrengen in hun eigen werkprocessen en lopende projecten. Mariëlle: “Het feit dat de patiënt mondiger wordt, betekent bijvoorbeeld voor ons dat wij onze verwachtingen meer en beter uit moeten spreken. Duidelijke communicatie op een gastvrije manier. Dat blijkt nu wel eens lastig. Dus moeten we daar als team over nadenken en goede afspraken maken.”

‘Dat betekent voor ons:

duidelijke communicatie op een gastvrije manier.’

De olievlek naar het team

De eerste stap voor de verpleegafdeling Orthopedie is gezet. Nu gaan de senioren de rest van het team erbij betrekken. Ze doen dat door in de jaarplannen van de afdelingswerkgroepen 2 of 3 concrete doelen te formuleren, gekoppeld aan de pijlers van de Veranderagenda. In februari presenteren ze de jaarplannen aan de rest van het team. Nieuwe inzichten en frisse ideeën komen er dan vast bij! Themamaanden daarna, zullen de aandacht vestigen op de verschillende onderwerpen en uitdagingen. Een mooi begin van het nieuwe jaar, waarin de Veranderagenda centraal staat.