Samenwerking e/MTIC


Meer tijd voor
de patiënt door
technologische
vooruitgang

Eindhoven MedTech Innovation Center, afgekort e/MTIC, is een grootschalige onderzoekssamenwerking die gaat leiden tot technologische vooruitgang in de gezondheidszorg. “En al deze technologische hoogstandjes zorgen er uiteindelijk voor dat er weer meer tijd vrijkomt voor de patiënt”, legt cardioloog dr. Lukas Dekker uit.

Foto: Bart van Overbeeke Fotografie

De TU Eindhoven, Philips, Máxima Medisch Centrum, Expertisecentrum Kempenhaeghe en het Catharina Ziekenhuis hebben de handen ineengeslagen om de ontwikkeling en toepassing van medische innovaties te versnellen op het gebied van cardiovasculaire zorg, perinatale zorg en slaapzorg.

Brainport

Een bijzondere samenwerking in een bijzondere regio. “De Brainport regio waarin we ons bevinden kan een grote verandering teweeg brengen. Alles is aanwezig om een grote bijdrage te leveren aan de zorg van de toekomst. Ze kijken vanuit heel Nederland geïnteresseerd toe wat hier in de regio allemaal gebeurt”, vertelt dr. Lukas Dekker.

Data delen

De partners verwachten dat de intensieve samenwerking tussen kliniek, wetenschap en industrie de ontwikkeltijd van research tot resultaat voor de patiënt aanmerkelijk verkort. “Het is niet ongebruikelijk dat dit 15 jaar of langer duurt. Met de samenwerking binnen e/MTIC streven we ernaar deze termijn in te korten tot vijf à acht jaar. Dan is het wel noodzakelijk dat onderzoek optimaal wordt gefaciliteerd. Daarom komt er een gemeenschappelijk dataplatform en afgestemde coördinatie op proces, inhoud en uitvoering”, legt Harald van de Pol, manager Health Care Intelligence, uit.

Promovendi

Het partnerschap omvat momenteel ongeveer 100 promovendi, onder supervisie van een vergelijkbaar aantal deskundigen van de betrokken partners. “Er is ontzettend veel kennis aanwezig in deze regio. We zijn nu gestart om deze kennis te delen en elkaar te complementeren”, benadrukt dr. Lukas Dekker. “e/MTIC streeft ernaar deze samenwerking naar een hoger plan te tillen door een ecosysteem te creëren en uit te breiden dat de snelheid van hightech gezondheidsinnovatie sterk verhoogt, van vroeg onderzoek tot klinische implementatie en commercialisatie, gericht op het maximaliseren van de waarde voor de patiënt.”