Hoe het staat met de nieuwe beroepsprofielen

WAT?

In 2017 kwam het ministerie van VWS met het wetsvoorstel BIG-II: vanaf 2020 verandert voor verpleegkundigen in Nederland de registratie in het BIG-register. Er komen twee beroepstitels voor verpleegkundigen. Ziekenhuizen en verpleegkundigen staan nu samen voor de uitdaging om passende functies te creëren voor mbo en hbo-verpleegkundigen en om voor elke afdeling een optimaal team samen te stellen.

WAAROM?

Of je nu mbo of hbo geschoold bent, alle verpleegkundigen gaan na hun opleiding op hetzelfde niveau aan de slag. Maar de toekomstige zorg vraagt om verandering. Nieuwe technieken doen steeds sneller hun intrede, patiënten worden ouder en hebben vaak meer aandoeningen tegelijkertijd. We hebben iedereen nodig én moeten slim gebruik maken van ieders kwaliteiten. Daarom zijn er nieuwe beroepsprofielen vastgesteld: de regieverpleegkundige, de verpleegkundige en de verzorgende.

HOE STAAT HET LANDELIJK?

Het ministerie van VWS wilde het definitieve wetsvoorstel voor de zomer van dit jaar klaar hebben, maar dit heeft vertraging opgelopen. Dat komt omdat de standpunten over wie zich kan laten registreren als regieverpleegkundige uiteen lopen. Er is nu een commissie van deskundigen ingesteld die de verpleegkundige vervolgopleidingen beoordeelt op inhoud en niveau. Op basis van hun onderzoek wordt bepaald wie zich in de overgangsfase kan registreren als regieverpleegkundige.

HOE STAAT
HET BIJ ONS?

Ook wij zijn al enige tijd bezig met de toekomstige inrichting van ons verpleegkundig functiehuis. Een stuurgroep en projectgroep werken samen met afdelingsmanagement, praktijkopleiders en verpleegkundigen om de nieuwe beroepsprofielen in de praktijk vorm en inhoud te geven.

BEOOGDE RESULTATEN?

Wij gaan als Catharina natuurlijk voor het bieden van efficiënte en optimale kwaliteit van zorg. Dat vraagt om een goede functiemix en inzet van verpleegkundigen op onze afdelingen, volgens de nieuwe beroepsprofielen 2020. Duidelijk onderscheid in functies, goede verdeling van functies, goede samenwerking tussen de functies, goed opgeleide en gekwalificeerde verpleegkundigen en passende loopbaanpaden: allemaal aspecten waar aandacht voor is in de uitwerking.

WAT HEBBEN WE AL GEDAAN?

  1. Functiedifferentiatie, functiemix en samenwerking: het zijn complexe vraagstukken. De projectgroep deed eerst uitgebreide inventarisaties en analyses om een goede aanpak te bepalen.
  2. Elke afdeling in ons ziekenhuis is in kaart gebracht: soorten en aantallen functies, de relatie functie-opleidingsniveau en de leeftijdsopbouw.
  3. Met het management, het Verpleegkundig Stafbestuur en de praktijkopleiders zijn scenario’s besproken voor functiedifferentiatie, functiemix en verpleegmodel. De uitkomsten worden nu verwerkt in voorstellen aan de Raad van Bestuur.

DE VERVOLGSTAPPEN?

December 2018 - januari 2019

uitwerken van voorstellen voor
de 1e groep verpleegafdelingen.

April - juni 2019:

proeftuinen op twee verpleegafdelingen: proefdraaien met de invulling van de mbo- en hbo-rollen

Juni - september 2019:

resultaten van proeftuinen verwerken en plannen bijschaven

Oktober - december 2019:

voorbereiden implementatie voor de 1e groep verpleegafdelingen

Januari - maart 2020:

uitrol nieuwe functies binnen de 1e groep verpleegafdelingen.

Voor de andere groepen afdelingen wordt hetzelfde traject ingezet nadat duidelijk is hoe de overgangsregeling bij wet BIG-II er voor specifieke groepen verpleegkundigen uit gaat zien.Voor alle toekomstige verpleegkundige functies worden opleidingsprogramma’s ontwikkeld.

HBO-V OPLEIDING IETS VOOR JOU?

Dat kan! Kortgeleden zijn zeven van onze verpleegkundigen gestart met de verkorte opleiding Hbo-V via Avans+. Er is per jaar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor dit traject. Wil je dit? Vraag ernaar bij je leidinggevende.

MEER WETEN?

Kijk op intranet: medewerkers > actuele projecten HRM > Verpleegkundigen en Verzorgenden 2020