Brainport-
ondernemers

lopen warm
voor Catharina

Een kopje koffie met Carmen Maanicus,

relatiemanager Catharina Onderzoeksfonds

Een flexibele stent om een vernauwing te verhelpen, een hart koelen tijdens een hartinfarct of een spoeling met chemotherapie; ons ziekenhuis staat bekend om het baanbrekende onderzoek dat we doen naar nieuwe behandeltechnieken. Tijdens een kopje koffie vertelt relatiemanager Carmen Maanicus hoe het Catharina Onderzoeksfonds dit wetenschappelijk onderzoek ondersteunt.

Je hebt ze vast wel eens zien staan in de centrale hal: de fondsenwervers van het Catharina Onderzoeksfonds. “We werven hiermee particuliere donateurs en door hun aanwezigheid ontstaat meer naamsbekendheid. Dit leidt nu al tot vele mooie initiatieven en donaties. Als relatiemanager werf ik ook zakenvrienden uit het regionaal bedrijfsleven en ben ik verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van het fonds. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om veertig ondernemers uit de regio een kijkje in de keuken te geven door middel van een rondje Skillslab. De deelnemers kunnen bijvoorbeeld virtueel opereren of een varkenshart ontleden. Zo maken we ondernemers enthousiast en hopen we dat ze zichzelf voor langere tijd aan ons fonds verbinden.”

Zelf doel kiezen

Waar je bij andere goede doelen soms niet weet waar je geld aan wordt besteed, kun je bij het Onderzoeksfonds zelf kiezen waar je donatie voor wordt ingezet: onderzoek naar kanker of hart- en vaatziekten. Iedere aanvraag voor financiering vanuit het fonds wordt beoordeeld door de wetenschapscommissie en het bestuur van het Onderzoeksfonds. Carmen: “Ook dat proces maken we voor iedereen transparant.”

Puzzelstukje

Carmen heeft een achtergrond in het bedrijfsleven en heeft daardoor oog voor commerciële kansen, ze koos in dit geval echter bewust voor een baan in de zorg. “Ik ben een verbinder en optimist en ik wil ook zinvol werk doen. Voorheen werkte ik bij een commercieel bedrijf op het gebied van e-health, maar ik had behoefte aan iets anders. Voor mij is deze baan het ontbrekende puzzelstukje dat op z’n plek valt”, vertelt Carmen. Ook haar vrienden valt het op: ‘Die functie past jou als een jas’, zeiden ze toen ik vertelde over mijn nieuwe baan.”

Carmen vindt het Catharina Ziekenhuis een echt stadsziekenhuis met een familiaire sfeer. “Ik heb een gezin met vier kinderen en dat is echt mijn basis. In dit ziekenhuis vind ik dat ook terug in de cultuur.”

Uitnodiging

Ook een kenmerk van onze regio: de samenwerking in Brainport tussen bedrijven, kennisinstellingen, gezondheidszorg en overheden. “Daarom zie ik voor het Onderzoeksfonds nog heel veel kansen, in onze regio is er geen enkel fonds dat op dit gebied actief is.” Ook intern liggen er mogelijkheden: in potentie heeft ons ziekenhuis ruim 3.500 ambassadeurs. “Ik nodig dan ook iedereen uit die een mooi initiatief heeft om contact op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sponsorloop of koekjesbakwedstrijd op de basisschool van je kinderen. Hoe meer ik kan samenwerken met de collega’s hier in het ziekenhuis, hoe sterker de boodschap naar buiten toe is.”

Heb jij een goed idee en wil je in contact komen met Carmen?

Mail naar carmen.maanicus@catharinaziekenhuis.nl.