De nazorgfase: ons nieuwe EPD stabiel maken

Ons nieuwe EPD is nu drie weken live. Op vrijdag 30 november stapten we van Ezis 5.2 over naar HiX 6.1. Met HiX willen we de kwaliteit en veiligheid van onze zorg nog beter maken en de patiënt centraal stellen. Na de eindgebruikerstrainingen en de feestelijke GoLive op 30 november, is het EPD 2.0 programma zeker nog niet afgelopen!

Allereerst genieten we nog even na. Bekijk hieronder de film van de livegang van HiX!

Nazorgperiode

De afrondende fase van het programma bestaat uit een zogenaamde ‘nazorgperiode’ van drie maanden. In deze fase komt de leverancier ChipSoft iedere maand met de benodigde consultants een dag in ons ziekenhuis. De consultants lossen knelpunten op die door de eindgebruikers, key-users en functioneel beheerders zijn geconstateerd. De nazorgdagen zijn woensdag 16 januari, woensdag 6 februari en woensdag 13 maart. Op de derde dinsdag in maart (19 maart 2019) sluiten we het programma af.

Korte lijnen

Roger van Driel, programmamanager EPD 2.0: “De nazorgperiode is een periode van verdere stabilisatie. Het gaat dan om het oplossen van alle openstaande punten en niet zozeer om nieuwe wensen. Ook blijft in deze periode het EPD programma samen met het projectmanagement van ChipSoft het eerste aanspreekpunt voor HiX 6.1, zodat gedurende deze drie maanden zeer korte lijnen blijven bestaan.”

Continue doorontwikkeling

Roger vervolgt: “Eind maart worden de activiteiten van het EPD programma afgerond naar de staande organisatie. Het EPD blijft echter een continue doorontwikkeling. Door te participeren in de verschillende landelijke gebruikersgroepen hebben we vanuit het Catharina Ziekenhuis invloed op nieuwe functionaliteiten in standaard content. Reguliere issues kunnen gemeld worden bij de supportdesk van ChipSoft. Om intern richting te kunnen blijven geven aan de doorontwikkeling van het EPD en de manier waarop het de innovatie in de werkprocessen blijft ondersteunen, zullen de proceseigenaren (met ondersteuning van functioneel beheer etc.) een sturende rol behouden. Daarover informeren we jullie later.”