Hoogleraar nummer 10
heeft patiënt
op nummer
1

Een kopje koffie met
chirurg dr. Ignace de Hingh

Natuurlijk, het hoogleraarschap is een hele eer. Maar het zijn juist de patiënten die hij dagelijks in zijn spreekkamer ziet voor wie chirurg dr. Ignace de Hingh vooruitgang wil boeken. “Als ik die patiënten niet meer zou zien, wordt het veel te abstract.”

Eind augustus is Ignace aangesteld als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Hij is de tiende hoogleraar die verbonden is aan het Catharina Ziekenhuis. Eén dag in de week gaat Ignace voor het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werken. Zijn werkzaamheden in ons ziekenhuis blijft hij uitvoeren. “Dat is voor mij heel belangrijk. De 1-op-1 relatie met mijn patiënten is mijn belangrijkste drijfveer om dit werk te doen”, vertelt Ignace.

Behandelstapjes

Wat gaat Ignace als hoogleraar doen? “Het komt er eigenlijk op neer dat een patiënt met kanker vroeger vaak bij één specialist in een ziekenhuis behandeld werd. Nu is dat een hele keten van kleine behandelstapjes bij verschillende zorgverleners in verschillende ziekenhuizen geworden. Ik ga onderzoeken hoe we deze zorg kunnen verbeteren door betere samenwerking tussen de verschillende ziekenhuizen en artsen.”

Klapperende oren

Want te vaak hoort Ignace nog verhalen over patiënten die niet worden doorverwezen naar het ziekenhuis dat de beste zorg kan bieden. “Specialiseren op een bepaald ziektebeeld heeft een revolutie teweeg gebracht. Daardoor is de overlevingskans enorm toegenomen. Als je als patiënt niet wordt verwezen naar een gespecialiseerd arts, is de kans op overlijden aanmerkelijk hoger. Dat moet verdwijnen. Ik heb onlangs aan Tweede Kamerleden een oncologiecollege gegeven. Die stonden met hun oren te klapperen toen ik dit vertelde.”

Kennisregio

Niet alleen op het gebied van samenwerkende ziekenhuizen is nog winst te behalen. In een Brainportregio als de regio Eindhoven biedt samenwerking met andere kennisinstellingen en technologiebedrijven volgens Ignace ook veel kansen. “Ik heb op dit moment al veel contact met TU/e over oncologische onderwerpen, studenten van de TU/e komen in ons ziekenhuis voor oncologieonderwijs en met Philips werken we samen aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Het hoogleraarschap en de bijbehorende leerstoel is een prachtige mogelijkheid om samen op te trekken en krachten te bundelen.”

Abstract

Zijn aanstelling als hoogleraar is volgens Ignace ook een kans om meer te kunnen doen voor zijn eigen patiënten. “Als ik een dag poli heb gehad met patiënten van mijn eigen leeftijd die ik moet vertellen dat er niets of weinig aan te doen is, vind ik dat hartverscheurend. Maar daarin zit meteen ook de uitdaging om wel iets voor elkaar te krijgen. Daar krijg ik juist energie van. Als ik die patiënten niet meer zou zien, wordt het veel te abstract. Ik kan nu als hoogleraar bijvoorbeeld een promovendus aannemen die direct onderzoek kan doen naar een veelvoorkomend probleem. Als je daarin investeert weet je dat ook de zorg buiten je spreekkamer beter wordt.”