Elke dag leren:

hoe mooi is dat!

Onze nieuwe visie op leren

Net zoals de wereld snel verandert, verandert de manier van onderwijs mee. Daar past een visie op leren bij die helemaal van deze tijd is. De service-eenheid Onderwijs & Onderzoek heeft deze visie voor ons ziekenhuis ontwikkeld: ‘Organisatieleren en ontwikkeling (O2)’. De visie is gebaseerd op de nieuwste onderwijskundige inzichten.

De visie:
Organisatieleren en ontwikkeling (02)

In de nieuwe visie op leren is de kern: opleiden en leren moet waarde toevoegen aan het ziekenhuis. Dat betekent: gaan we door het onderwijs dat we geven en de professionaliseringsactiviteiten die we uitvoeren, ook echt beter presteren zodat ons ziekenhuis (en dus de patiënt) er beter van wordt? Het volgen van trainingen en cursussen alleen is niet meer voldoende om onze prestaties op de werkplek te verbeteren. In de nieuwe opleidingsvisie gaat het om de vraag: wat hebben professionals op de eigen werkplek nodig om goed of zelfs beter te kunnen presteren?

De nieuwe visie op leren draait om vier elementen:

  • werken = leren
  • gepersonaliseerd leren
  • samen leren
  • zelfgestuurd leren

Element:

werken = leren

Je leert het meeste door ‘gewoon’ te werken. Dat gaat het Catharina Ziekenhuis zoveel mogelijk ondersteunen. Je leert door het meteen te doen in je werk. Informeel leren noemen we dat. Het gaat over alle leeractiviteiten die zonder tussenkomst van een andere organisatie, zoals een onderwijsinstelling, trainingsbureau of werkgever, plaatsvinden.

Element:

gepersonaliseerd leren

Je hebt een cursus gevolgd en doet vervolgens een tijdje niets met het geleerde. Dan denk je na die tijd toch: ‘hoe zat het ook alweer?’ Met gepersonaliseerd leren hoef je je daar geen zorgen over te maken. Met deze manier van leren is op je werkplek alle informatie en kennis aanwezig om beter te werken en daarvan te leren. We noemen dit ook wel ‘performance support’. Denk aan tutorials die je kan vinden op YouTube, maar dan specifiek gemaakt voor ons ziekenhuis.

Element:

samen leren

Door met elkaar te leren, wordt leren vaak effectiever. Met werken in een team leer je van anderen en daar steek je stiekem heel veel van op. Door bijvoorbeeld te observeren, kennis te delen of feedback te geven en ontvangen. Het Catharina Ziekenhuis pleit voor een werkomgeving waar dit dagelijkse praktijk is. Ook in onze trainingen en opleidingen gaan we zoveel mogelijk inzetten op leren met en in het team waarin je werkt.

Element:

zelfgestuurd leren

Hulp van je manager is goed. Ook je collega’s heb je hard nodig om te leren. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Om zelfgestuurd te kunnen leren, moet je weten wat je moet leren en hoe je het moet leren. En je moet in staat zijn om te beoordelen of je het geleerd hebt. Het ziekenhuis zal jou ondersteunen om dit te kunnen doen. Bijvoorbeeld door samenwerken, interactie en teamwork te bevorderen, duidelijke organisatiedoelen te stellen en door mogelijkheden te bieden om relevante technologieën toe te passen.