Medewerker Onderzoek


De resultaten zijn bekend!

Hoe nu verder?

Begin dit jaar vond het Medewerker Onderzoek plaats en in maart werden de resultaten bekendgemaakt. Wij haalden een heel hoog responspercentage, namelijk 75%! Maar zijn we net zo actief met het verwerken van de resultaten? We spraken met Kortverblijf & dagverpleging, de service-eenheid Facilitair Bedrijf (Hotel- en patiëntenservices) én verpleegafdeling CTC.

Brainstormen in een focusgroep

De afdeling Kortverblijf & dagverpleging was vanaf het begin fanatiek, ze hadden zelfs een eigen stilteruimte waar je het onderzoek kon invullen. Met de resultaten zijn ze net zo snel aan de slag gegaan. “We bespreken de drie belangrijkste verbeterpunten in focusgroepen”, vertellen verpleegkundigen Mike van de Water en Eveline Kimmel. “We brainstormen onder andere over waar wij aan denken bij actief leren. Zo hopen we erachter te komen waar de verbeterpunten zitten en hoe we dit kunnen aanpakken.”

“De focusgroepen zijn opgesteld naar diversiteit, zoals kort en lang in dienst”, vertelt Cillie van Vugt (teamleider). “We betrekken al onze 45 medewerkers erbij en pakken de verbeterpunten aan waar we invloed op hebben. Denk hierbij aan hersteltijd na werk. Daarna stellen we een verbeterplan op. En we hebben al een verbeterpunt opgepakt: zo’n 70% heeft door bewegingsapparaten lichamelijke klachten. Een slechte score, dus we schakelden gelijk onze ergocoaches van de afdeling in.” Cillie, Mike en Eveline hebben nog een tip voor andere afdelingen: “Het belangrijkste is om dit project met het hele team op te pakken, dan creëer je draagvlak. Ook als je een minder hoog responspercentage hebt: je kunt er altijd verbeteringen uit halen”.

Iedere dag één onderwerp

Yvette van der Zijden, teamleider Restaurants en Espressobar van de service-eenheid Facilitair Bedrijf, pakt het met haar afdeling anders aan. “Ik keek naar rode cijfers en cijfers die hoger mogen. Die bespreek ik met het team tijdens de dagstart. Inmiddels heb ik al meerdere onderwerpen behandeld, zoals zelfstandigheid in het werk. Uit het gesprek kwam dat medewerkers meer taken hebben gekregen, maar niet goed weten hoe ze het moeten oppakken. Er is meer begeleiding en ondersteuning nodig. Dit hebben we gelijk opgepakt. Een hele concrete verbetering voor ons!”

De afdeling heeft ook werkgroepen opgericht. “Iedere werkgroep krijgt één verbeterpunt. De groep inventariseert waar we kunnen verbeteren en hoe we dit kunnen aanpakken. De plannen koppelen we terug in het team en tussentijds houden we iedereen op de hoogte via onder andere onze nieuwsbrief. Zo inventariseert de werkgroep opleiding/leren onze leerbehoeften, van waaruit we weer verder kunnen.” Het team heeft ook al een verbeterpunt opgepakt. “Wij willen graag ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar maken. In een presentatiedagstart is besproken wat wel en niet acceptabel is en ik heb aangegeven dat collega’s het altijd tegen mij mogen vertellen als ze ergens mee zitten. Ook heb ik verwezen naar onze vertrouwenspersonen.”

Twee-in-één

Maartje Rouw, teamleider van de verpleegafdeling CTC, werkt veel samen met Kety Hoevenaars, teamleider van de verpleegafdeling Cardiologie. Maartje en Kety kwamen erachter dat de resultaten van hun afdelingen veel overlap hebben. Een goede reden om samen aan de slag te gaan! “De afdelingen hebben veel overlap in structuur van opleiden en verantwoordelijkheden, dus samenwerking is altijd al aan de orde”, vertelt Maartje. “Kety en ik bespraken goede punten en verbeterpunten. Ik vind het belangrijk om ook te noemen waar ik trots op ben en wat we willen behouden. In ons teamoverleg spraken we open over de vier tips en vier tops, zoals waarom wij 25% scoren op verzuim door werkdruk/werkstress. We bespraken wat de redenen zijn om ziek te melden en hoe wij dit samen kunnen verbeteren.”

Dat het team het plan van aanpak gaat uitvoeren, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Maartje: “Ik ben trots op de afdeling! We haalden 100% respons, wij wonnen de hoofdprijs (stoelmassage) én alle medewerkers denken goed mee over onze resultaten. Het Medewerker Onderzoek is ook een vast punt geworden in ons teamoverleg. Zo blijven we bezig met verbeteren.” De tip van Maartje: werk samen met het team én werk onderling samen met leidinggevenden. Je kunt elkaar altijd helpen.