HiX wordt steeds zichtbaarder

30 november 2018 gaan we live met ons nieuwe EPD: HiX. In de aanloop daarnaar toe gebeurt er immens veel aan voorbereiding. In meer dan 50 werkgroepen zijn zo’n 400 collega’s achter de schermen bezig met de inrichting en het testen van HiX. Hoe gaat het eruit zien en hoe gaan we ermee werken? Collega’s uit de werkgroep Ketensamenwerking vertellen er meer over.

Samen groeien naar de nieuwe situatie

“Toen er gevraagd werd of ik interesse had, heb ik direct ja gezegd”, zegt Viviane Dietz. Zij zit als gynaecoloog in de werkgroep Ketensamenwerking. “Het patiëntenportaal is een heel leuk middel. Mijn wens is dat het patiëntenportaal de zorg voor patiënten inzichtelijker en toegankelijker maakt. Dat het patiënten de gelegenheid biedt om meer regie te nemen in hun zorgproces. En dat patiënten eenvoudiger en op verschillende gewenste manieren met ons kunnen communiceren.”

“Ook denk ik dat het portaal de patiëntenlogistiek kan verbeteren. Met als resultaat dat patiënten niet altijd onze planning doorlopen, maar hun eigen planning. Dit betekent dat we anders gaan werken in de toekomst. Door de arts gemaakte aantekeningen worden bijvoorbeeld ‘real time’ gedeeld met patiënten in het patiëntenportaal. Tot nu toe doen we dat alleen indien een patiënt het dossier opvraagt. Wij als artsen moeten gaan wennen aan die nieuwe situatie. Dit geldt ook voor patiënten, die moeten ook wennen aan de nieuwe werkwijze. Daar moeten we samen naar toe groeien.”

“Uit cijfers van andere ziekenhuizen blijkt dat patiënten nu nog niet veelvuldig gebruik maken van het portaal. Waarom is het gebruik zo laag en hoe kunnen we dit stimuleren? Ik realiseer me dat we aan het begin staan. We moeten nog veel ontwikkelingen door, voordat het gebruik echt vriendelijk en prettig is. Dit zal door elke patiënt anders worden ervaren. Na verloop van tijd zal de arts niet meer de eigenaar van het dossier zijn maar is dat de patiënt zelf, wij artsen zijn slechts te gast.”

Inrichting van het patiëntenportaal

“Alles wat we registreren in HiX, kan getoond worden in het patiëntenportaal. Welke informatie en op welk moment de patiënt dit te zien krijgt, dat bepaalt de werkgroep Ketensamenwerking”, vertelt Rob van Engelen, functioneel beheerder. “Doel is patiënten meer te betrekken bij de behandeling door online inzage in het eigen medisch dossier. Ook bieden we functionaliteiten aan zoals afspraken maken, vragenlijsten invullen en herhaalrecepten aanvragen. Om het portaal zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten werken we samen met het patiëntenpanel. Zij bekijken het portaal vanuit het oogpunt van de patiënt: ‘Krijg ik alles wel goed te zien?’ De reacties uit het panel zijn zeer positief!”

Vanuit ziekenhuisperspectief bekijkt de werkgroep wat de mogelijkheden zijn in het belang van de patiënt, zonder af te wijken van onze eigen medische processen. Zo zijn er restricties: je kunt geen poli-afspraken annuleren als patiënt. Daarvoor moet de patiënt contact opnemen met de polikliniek. Een bestaande afspraak wijzigen kan wel, maar deze kun je maximaal een week verzetten. Het patiëntenportaal moet gezien worden als aanvulling op de bestaande bereikbaarheidsmogelijkheden. Een patiënt kan binnen het portaal uitslagen en verslagen inzien en bij eventuele vragen bellen naar de poli. Door middel van enige vertraging in het tonen van de gegevens zorgen we ervoor dat de behandelaar eerst contact kan hebben met de patiënt, voordat de gegevens zichtbaar zijn.

“Het technisch en functioneel inrichten van de portalen is ingewikkeld en dat maakt het werken in deze werkgroep juist zo leuk en uitdagend”, vertelt Rob. “De portalen draaien op een SharePoint omgeving en daarvoor is specifieke kennis nodig. Ik vind het superleuk dat ik die kennis nu heb en toe kan passen in zowel de patiënten- als zorgverlenersportalen. Het is toch een gaaf idee dat alles wat wij bedenken voor de portalen straks live verschijnt op de computers van alle patiënten en zorgverleners in de regio!”