Gedreven door het leven

Wij kijken tevreden terug op 2017. Patiënten waarderen onze zorg en medewerkers zijn trots op het werk wat ze doen. Dagelijks zien wij onze kernwaarden gastvrij en aanspreekbaar, betrouwbaar en gedreven en deskundig en grensverleggend terug in onze patiëntenzorg. In 2017 was dit onder andere te zien in het tv-programma Trauma Centrum, het behalen van meerdere certificaten, onze transparante kijk op de zorg, de reacties van patiënten en externe partijen én belangrijke projecten zoals de voorgenomen fusie en het Elektronisch Patiënten Dossier. Benieuwd? Lees dan verder!

Trots

Het gedreven werk van onze medewerkers was in 2017 te zien in het tv-programma Trauma Centrum. Voor de tweede keer werkten medewerkers van de Spoedeisende Hulp, OK en enkele medisch specialisten mee aan een serie van 20 afleveringen. Waarom? Dat vertellen onze medewerkers zelf: ‘Als klein meisje droomde ik er al van te mogen werken op de Spoedeisende Hulp. Het is het mooiste vak van de wereld en een vak waar ik bijzonder trots op ben. Er kunnen zijn voor mensen, iets kunnen betekenen op momenten van pijn of onzekerheid geeft mij een enorme voldoening. Wij zijn een ziekenhuis waar zo veel mooie, innovatieve dingen gebeuren en ik hoop dat we dat hebben kunnen laten zien.’ Het deskundig en grensverleggend karakter blijkt onder andere uit de behaalde keurmerken, waaronder het internationale Eusoma certificaat voor onze goede borstkankerzorg. In 2015 behaalden wij als eerste Nederlandse ziekenhuis dit keurmerk en net zoals in 2016, werd het Catharina Ziekenhuis ook in 2017 opnieuw gecertificeerd. Patiënten reageerden vol lof op het keurmerk: ‘Geweldig, proficiat! Zo’n fijn team verdient het dubbel en dwars’. Ook groeiden wij het afgelopen jaar op het gebied van gastvrij en aanspreekbaar door onder andere een transparante kijk in onze zorg. De afdeling HRM startte met het maken van vlogs waarin medewerkers vertellen wat zij doen en waarom het zo leuk is om in het Catharina Ziekenhuis te werken en de Raad van Bestuur bezoekt wekelijks een afdeling in het ziekenhuis. Zien wat er op de werkvloer leeft, aanspreekbaar zijn en dichtbij de medewerkers staan, dat vindt de Raad van Bestuur belangrijk.

Verbeteren

Er zijn altijd punten van verbetering te noemen. Daarom stelden wij via Facebook de vraag: ‘wat ging goed in 2017 en wat kan beter in 2018?’ Hieruit volgden veel reacties, waaronder een kritische noot van een patiënt: ’Fijn ziekenhuis! Hetgeen voor mij kan verbeteren is de samenwerking tussen afdelingen en de communicatie rondom afspraken, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van een afspraak. Met de samenwerking tussen afdelingen is miscommunicatie te voorkomen en kan er nog betere zorg verleend worden.’

Voorgenomen fusie

Het jaar 2017 heeft in belangrijke mate in het teken gestaan van de voorgenomen fusie met de St. Anna Zorggroep. Alle medewerkers en medisch specialisten werkten vol energie aan de voorbereiding. Op 30 augustus kregen wij toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), maar in december kwam de Autoriteit Consument & Markt (ACM) tot de onverwachte conclusie dat er concurrentierisico’s ontstaan bij een eventuele fusie, waardoor er nog geen goedkeuring voor een fusie was. De Raden van Bestuur hebben uiteindelijk in goed overleg besloten van de fusie af te zien.

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)

Ons huidige programma EZIS wordt op 30 november 2018 vervangen door HiX. 2017 stond daarom in het teken van voorbereiding. De werkgroepen werkten met veel inzet aan de organisatieverandering. De nieuwe mogelijkheden van HiX gebruiken we om onze bedrijfsprocessen verder te verbeteren en de patiëntenzorg nog beter te organiseren. Eind 2018 lanceren we ook ons patiëntenportaal.

Kwaliteit en Veiligheid

Wij behaalden in 2017 voor de vijfde keer op rij het NIAZ-certificaat, dit is het belangrijkste ziekenhuisbrede kwaliteitskeurmerk. Ziekenhuizen krijgen dit keurmerk alleen wanneer patiënten kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Daarnaast is dit jaar veel aandacht besteed aan het convenant veilige toepassing medische technologie en bezoekt periodiek (gepland en ongepland) de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziekenhuizen. De IGJ concludeerde in het jaargesprek dat wij veilige zorg verlenen en dat er geen specifieke aandachtspunten zijn.

Financieel gezond

Het uitgangspunt van het programma SLIM FIT is om over een periode van drie jaar structureel €24 miljoen om te buigen om ook in de toekomst een financieel gezond ziekenhuis te blijven met ruimte voor vernieuwing. In 2017 wisten wij wederom onze doelstellingen te behalen: de teller staat op €16 miljoen! Verder zijn wij erg tevreden over het goede financiële resultaat over 2017.

Lid van…

Het lidmaatschap van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) is verlengd met vijf jaar. Het topklinische klimaat is volgens de commissie verankerd in de genen en STZ verlengde het lidmaatschap zonder aanvullende voorwaarden. Ook hebben de zeven ziekenhuizen binnen Santeon verschillende stappen gezet in de intensieve samenwerking. Santeon bestond in 2017 tien jaar en stelde vijf gezamenlijke ambities op: patiënten zijn actief betrokken bij hun behandeling en keuzes, professionals werken intensief samen, krachten voor innovatie en onderzoek zijn gebundeld, kwaliteit is inzichtelijk en de zorg in Nederland is toegankelijk en betaalbaar. Met de vijf ambities wil Santeon andere partijen stimuleren om net als wij kennis en ervaringen openlijk te delen. Met elkaar en met patiënten.

Samenwerking en innovatie

Sinds 2015 worden alle patiënten uit Zuidoost-Brabant op het onderdeel gynaecologische oncologie naar het Catharina Kanker Instituut verwezen. Dit zorgt voor verdere groei van onze oncologische zorg. Er worden steeds meer onderzoeken in combinatie met Philips en de Technisch Universiteit Eindhoven (TU/e) georganiseerd en we werken samen met regionale zorgpartners zoals het Máxima Medisch Centrum en Kempenhaeghe. Sinds 2017 wordt ook een nieuwe training gegeven in ons hightech simulatiecentrum: Crew Resource Management (CRM). Dit is een onverwacht, niet-alledaags medisch voorval, zoals een bloeding of een reanimatie waarin het team moet overschakelen naar een noodscenario. Ook werd dit jaar onze collega vaatchirurg dr. Marc van Sambeek de negende hoogleraar van het Catharina Ziekenhuis.

Toekomst

Het zorglandschap blijft in ontwikkeling en als Catharina Ziekenhuis blijven we hierop inspelen. We zijn ambitieus en streven altijd naar het leveren van de beste zorg. We willen onze medewerkers en medisch specialisten bedanken voor de geweldige inzet in 2017, zonder hen hadden wij dit alles niet kunnen realiseren.


Dr. P.L. Batenburg
Voorzitter Raad van Bestuur

Drs. G.J.C.M. Engwirda-Kromwijk
Lid Raad van Bestuur