Resultaten waar we trots op zijn

Santeon sluit unieke zorgcontracten af

Het Catharina Ziekenhuis heeft samen met de andere Santeon-ziekenhuizen prestatiecontracten afgesloten met drie zorgverzekeraars waarbij de geleverde kwaliteit van zorg leidend is. Het gaat om contracten over borstkankerzorg met zorgverzekeraars CZ, Menzis en Multizorg. Het vertrekpunt is Value Based Healthcare, de kwaliteit van zorg voor de patiënt. "Dat betekent dat onze patiënten de best mogelijke borstkankerzorg van Nederland krijgen in ons ziekenhuis", aldus borstkankerchirurg Yvonne van Riet.

KWF-subsidie van 300 duizend euro

In ons ziekenhuis wordt, in vergelijking met andere algemene ziekenhuizen, veel wetenschappelijk onderzoek verricht met vaak verbluffende resultaten. Het is dan ook zeer uitzonderlijk dat KWF Kankerbestrijding ons als niet-academisch ziekenhuis een subsidie heeft gegeven van 300 duizend euro voor een internationaal slokdarmkankeronderzoek. Het gaat om de Nutrient II-studie die een looptijd van drie jaar heeft.

Nieuw high tech simulatiecentrum geopend

Begin 2017 is het nieuwe simulatiecentrum officieel in gebruik genomen. Het bestaat uit twee realistisch nagebouwde praktijkruimtes, een SEH/IC-kamer en een operatiekamer, waar een groot aantal trainingen verzorgd kan worden. Medisch professionals kunnen hun kennis, vaardigheden en competenties verbeteren. Een van de nieuwe trainingen die hier gegeven wordt aan het OK-personeel is Crew Rsource Management (CRM). In deze training wordt een onverwacht, niet-alledaags medisch voorval op de OK, zoals een bloeding, gesimuleerd.