SLIM FIT

Financieel gezond zijn en blijven

De stevig veranderende marktomstandigheden raken ons en we willen in de toekomst hoogwaardige en kwalitatieve zorg blijven leveren aan onze patiënten. Daarom zijn we in 2015 gestart met het programma SLIM FIT. Dit is een meerjarenprogramma om ons ziekenhuis op middellange en lange termijn financieel gezond te houden.

SLIM FIT gaat over doelmatigheid met behoud van kwaliteit: elke euro doelmatig inzetten voor kwalitatief goede zorg. Iedereen draagt bij aan de realisatie én uitvoering van de plannen. Binnen het programma wordt gekeken hoe we onze zorgprocessen slimmer en efficiënter kunnen organiseren.

We hebben de doelstelling om in drie jaar tijd (tussen 2015 en 2018) onze kostenbasis structureel met minimaal €24 miljoen te verlagen. 2017 was een jaar waarin er veel SLIM FIT initiatieven tot uitvoering zijn gebracht. Grote en kleine besparingen, ziekenhuisbreed en binnen specifieke afdelingen: alle besparingen tot en met 2017 telden op tot maar liefst €16 miljoen! Met dit bedrag lopen we op schema. In 2018, het finalejaar voor SLIM FIT, wordt ook de laatste €8 miljoen bespaard.

Om trots op te zijn:

Alles onder één dak

In 2017 is een aantal aansprekende besparingen gerealiseerd. Eén van die besparingen is gerealiseerd op huisvesting. Het ziekenhuis had twee buitenlocaties, één voor Oogheelkunde en één voor Fysiotherapie. Deze locaties bleken ondergebracht te kunnen worden op de hoofdlocatie van het ziekenhuis aan de Michelangelolaan. Door samen op één plek te werken, krijg je meer verbinding. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede, is patiëntvriendelijker en het afstoten van buitenlocaties scheelt zowel locatiekosten als kosten in schoonmaak, beheer en onderhoud.

Materialen slimmer inkopen

De afdeling Inkoop heeft in 2017 een groot aantal belangrijke trajecten afgerond, in samenwerking met diverse afdelingen. Zo is het gehele wondpakket kritisch bekeken en is ook een 'oud' infuussysteem in een nieuw jasje gestoken wat een forse besparing heeft opgeleverd. Neem als voorbeeld het wondpakket. Het vorige pakket was versnipperd en niet meer uniform. We hadden diverse leveranciers, er was een wildgroei aan middelen. Daarom zocht het ziekenhuis al langer naar één leverancier die tenminste 85% van het totale wondpakket kon leveren. De afgelopen twee jaar hebben we kritisch gekeken wat we nu écht nodig hebben en kozen we voor de leverancier die bij ons past en ook bij meerdere Santeon ziekenhuizen levert.