Profiel Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een ambitieus, topklinisch opleidingsziekenhuis. Onze zorgprofessionals zijn gedreven om patiënten elke dag de beste zorg te geven. Naast de basisfuncties bieden we op een aantal onderdelen topklinische zorg: hart- en vaatzorg, oncologie, overgewicht en nierziekten. Hiervoor verwijzen regionale en landelijke ziekenhuizen patiënten naar ons ziekenhuis. We bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en ziekenhuizen in de regio. Het ziekenhuis is lid van Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen gericht op kwaliteitsverbetering en innovatie. In wetenschappelijk onderzoek werken we samen met o.a. de TU/e Eindhoven. Baanbrekende wetenschappelijke output die internationaal hoog scoort, is het resultaat.

Onze missie: samen dienstbaar en vernieuwend in specialistische zorg en opleiding.

Om dit te bereiken vormden in 2017 de drie thema’s de leidraad: Portfolio & Partners, SLIM FIT en EPD.

Portfolio & Partners

Portfolio & Partners richt zich op het zorgaanbod van het Catharina Ziekenhuis, al dan niet in samenwerking met andere partners in de zorgketen. Zo vroeg in 2017 de voorgenomen fusie met de St. Anna Zorggroep veel inspanningen.

SLIM FIT

SLIM FIT is hét ziekenhuisbrede programma waarbinnen initiatieven worden ontplooid die gezamenlijk als primair doel hebben het kostenniveau te reduceren zonder impact op capaciteit en waar mogelijk de kwaliteit van zorg en patiëntervaringen te verbeteren.

EPD

Het huidige Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) wordt door Chipsoft uit gefaseerd. Er is gekozen voor een nieuw EPD, genaamd HiX. In 2017 zijn veel voorbereidingen getroffen voor de implementatie die plaatsvindt op 30 november 2018. Ook lanceren we eind 2018 ons patiënten portaal.