Onderwijs & Onderzoek

Promoties en wetenschappelijke artikelen

In de medische wereld staat het Catharina Ziekenhuis bekend om haar wetenschappelijke output. Niet zelden fungeert het ziekenhuis zelfs als voortrekker in grote, wereldwijde studies die baanbrekende resultaten opleveren. In 2017 publiceerden onze medewerkers in totaal 349 publicaties. Dit zijn onder andere wetenschappelijke artikelen en promoties.

Leren door te werken

In 2017 is een nieuwe visie opgesteld voor leren en ontwikkelen. Hierbij staat centraal dat medewerkers leren door te werken, waarbij tijdens het leren alle informatie en kennis op de werkplek aanwezig is om het werken zo goed mogelijk te ondersteunen. Samenwerken en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij van groot belang. Uiteindelijk moet het leren en ontwikkelen van medewerkers waarde toevoegen aan het Catharina Ziekenhuis. De eerste concrete stappen in uitvoering zijn in 2017 gezet. Een voorbeeld hiervan is dat we voor het leren werken met het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier HiX zogenaamde performance support inzetten: medewerkers kunnen naast hun HiX-scherm op de computer een hulpscherm gebruiken, waarbij zij precies kunnen zien wat ze op welke plaats in HiX moeten invullen en waarom.

Strategische opleidingsplannen

Onderwijs & Onderzoek heeft in samenwerking met HRM en het Catharina Kanker Instituut gekeken naar opleiden binnen het Catharina Kanker Instituut: wat is de visie van de afdeling en welke medewerkers zijn daarvoor nodig? Er was een verschil te zien in het huidige personeel en het nodige toekomstige personeel en op basis daarvan is een strategisch opleidingsplan geschreven met bijbehorend model. Door de ontwikkeling van dit model, kan het Catharina Ziekenhuis medewerkers nog gerichter opleiden. Het komende jaar gaan veel afdelingen het Catharina Kanker Instituut volgen met een strategisch opleidingsplan.

Certificaten

De visitatiecommissie van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) bezocht dit jaar het Catharina Ziekenhuis. Ter voorbereiding is door de afdeling Onderwijs & Onderzoek een rapport opgesteld waarin staat beschreven hoe wordt omgegaan met thema’s als innovatie, topklinische zorg, opleiding en onderzoek. De commissie heeft in verschillende gesprekken getoetst of wij voldoen aan de gestelde criteria vanuit de STZ en verlengde het STZ-lidmaatschap met vijf jaar! Ook vond de voorbereiding plaats voor de visitatie van de landelijke Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Deze visitatie is gericht op onze interne controle op de kwaliteit van onze medisch specialistische vervolgopleidingen. Het Catharina Ziekenhuis werd door de RGS uitgekozen om als een van de vier eerste ziekenhuizen mee te doen aan de pilot voor deze instellingsvisitatie. Begin 2018 is de instellingsvisitatie aan het Catharina Ziekenhuis toegekend.

Onderzoek in nieuw jasje

De jaarlijkse scriptieprijs is in een nieuw jasje gestoken: het Catharina Kennis Café. Tijdens dit drukbezochte interne evenement presenteren medewerkers van het Catharina Ziekenhuis de resultaten van hun kwaliteitsprojecten en onderzoeken. De avond is bedoeld om inspiratie op te doen voor de eigen afdeling. Daarnaast vond dit jaar de eerste lectorale rede van het Catharina Ziekenhuis plaats door Angelique Dierick. Het onderwerp was decision support. Hierbij krijgen zorgprofessionals en patiënten intelligent gefilterde informatie die kan worden ingezet bij besluitvorming tijdens een behandeling of om zorgverlening te ondersteunen. Dit moet zorgen voor minder fouten, een hogere kwaliteit van zorg en efficiëntere zorgverlening. Daarnaast is het monitoren van onderzoek verbeterd: bij hoog- en midden risico studies wordt de kwaliteit getoetst door een extern bedrijf, bij laag-risico onderzoeken wordt intern de kwaliteit getoetst.

Catharina Onderzoeksfonds

In 2016 is in het Catharina Ziekenhuis een start gemaakt met fondsenwerving. Het Catharina Onderzoeksfonds heeft tot doel, met uitsluiting van winstoogmerk, het bevorderen, initiëren en stimuleren van klinisch wetenschappelijk onderzoek in het Catharina Ziekenhuis, alsmede activiteiten die daarmee verband houden op medisch en verpleegkundig vak. In 2017 zijn de eerste officiële financieringen uitgereikt voor tien onderzoeksprojecten binnen het Catharina Ziekenhuis, onder andere op het gebied van Cardiologie, Gynaecologie, Chirurgie en Orthopedie.