Kwaliteit & Veiligheid

NIAZ-accreditatie

Op het gebied van Kwaliteit & Veiligheid stond 2017 met name in het teken van de NIAZ-Qmentum accreditatie. Het Catharina Ziekenhuis heeft namelijk voor de vijfde keer op rij het NIAZ-certificaat ontvangen: het belangrijkste ziekenhuisbrede kwaliteitskeurmerk.

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) geeft het keurmerk alleen aan ziekenhuizen waar patiënten kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Wij behaalden de audit met mooie resultaten en voldoen voor 97% aan de NIAZ normen. Als sterke punten werden onder andere de werkwijze en organisatie van het Catharina Kanker Instituut en de aanspreekcultuur genoemd.

Value Based Health Care

Wij werken aan het steeds verder verbeteren van de kwaliteit van zorg met behulp van de methodiek Value Based Health Care (VBHC). Het VBHC programma is in 2017 gerealiseerd voor zeven aandoeningen: borstkanker, prostaatkanker, longkanker, colorectaal carcinoom, heupartrose, CVA en nierschade. Zo verscheen in 2017 een rapport voor borstkankerzorg waarbij het Catharina Ziekenhuis, samen met de Santeon-ziekenhuizen, transparant is over VBHC verbetertrajecten. Met dit rapport laat het ziekenhuis aan de buitenwereld zien welke resultaten en doorgevoerde verbeteringen zijn gerealiseerd. Daarnaast is er een contract opgesteld tussen de Santeon-ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor borstkankerzorg over waardegedreven zorg en prijs.

Feedback patiënten

Het Catharina Ziekenhuis hecht veel waarde aan de feedback van patiënten. We meten op verschillende manieren of patiënten tevreden zijn over onze dienstverlening, zoals met de jaarlijkse Consumer Quality Index (CQI). In totaal kreeg het Catharina Ziekenhuis het bovengemiddelde rapportcijfer 8,4. Uit de meting blijkt dat wij hoog scoren op onder andere controle persoonsgegevens, voldoende tijd bij ontvangst en de telefonische bereikbaarheid. Patiënten voelen zich serieus genomen door onze zorgverleners en specialisten en de behulpzaamheid van de baliemedewerkers scoort hoog. Enkele verbeterpunten zijn uitleg geven over bijwerkingen bij medicijnen en informeren over de wachttijden in wachtruimtes.

Calamiteiten en verbeterpunten

98% van de calamiteitenmeldingen werd direct vanuit de interne bron gemeld. In totaal werden er 19 calamiteitenonderzoeken en 31 vooronderzoeken uitgevoerd. Zo nodig werden verbetermaatregelen ingezet om herhaling te voorkomen.